16e Anime Grand Prix

1993

 

Meilleur anime

 

1er

Yu Yu Hakusho

 

2e

?

 

3e

Oh My Goddess!

 

4e

?

 

5e

Sailor Moon

 

6e

7e

8e

9e

10e

?

?

?

?

Dragon Ball Z

11e

12e

13e

14e

15e

?

?

?

?

?

16e

17e

18e

19e

20e

?

?

?

?

?

 

 

Meilleur épisode

 

1er

Episode 45

(Sailor Moon)

 

2e

Episode 46

(Sailor Moon)

 

3e

?

 

4e

?

 

5e

Episode 56

(Yu Yu Hakusho)

 

6e

7e

8e

Episode 52

(Yu Yu Hakusho)

?

?

9e

10e

11e

?

Episode 58

(Yu Yu Hakusho)

?

12e

13e

14e

?

?

Episode 53

(Yu Yu Hakusho)

15e

16e

17e

?

?

?

18e

19e

20e

?

Episode 55

(Yu Yu Hakusho)

Episode 188

(Dragon Ball Z)

 

 

Meilleur personnage féminin

 

1er

Belldandy

(Oh My Goddess!)

 

2e

Ami Mizuno

(Sailor Moon)

 

3e

?

 

4e

Minako Aino

(Sailor Moon)

 

5e

Usagi Tsukino

(Sailor Moon)

 

6e

7e

8e

9e

10e

?

?

Botan

(Yu Yu Hakusho)

?

Rei Hino

(Sailor Moon)

11e

12e

13e

14e

15e

Genkai

(Yu Yu Hakusho)

Makoto Kino

(Sailor Moon)

Yukina

(Yu Yu Hakusho)

?

Skuld

(Oh My Goddess!)

16e

17e

18e

19e

20e

?

?

?

?

?

 

 

Meilleur personnage masculin

 

1er

Kurama

(Yu Yu Hakusho)

 

2e

Hiei

(Yu Yu Hakusho)

 

3e

?

 

4e

?

 

5e

?

 

6e

7e

8e

9e

10e

?

Mamoru Chiba

(Sailor Moon)

Keiichi Morisato

(Oh My Goddess!)

?

Yusuke Urameshi

(Yu Yu Hakusho)

11e

12e

13e

14e

15e

Son Goku

(Dragon Ball Z)

?

?

?

?

16e

17e

18e

19e

20e

Yoko Kurama

(Yu Yu Hakusho)

?

?

Trunks

(Dragon Ball Z)

?